W związku z panującą wciąż pandemią wszystkich nas obowiązują szczególne procedury. Prosimy o wypełnienie oświadczenia i dostarczenie go do przedszkola.

oświadczenie 01.09.2020 DO DRUKU