Przedszkole stwarza możliwość korzystania z zajęć dodatkowych, które są organizowane
na wniosek rodziców i są dodatkowo płatne:

a) klub taneczny,
b) klub szachowy,
c) przedszkole i piłka,
j) zajęcia ruchowe z elementami karate kyokushin.