GIS 05_08_2020- Wytyczne dla szkół i placówek – wrzesień 2020 (1)