Rozkład dnia

6.00 – 8.30 – zabawy indywidualne i zespołowe, gry, układanki stolikowe, rozmowy planowane i sytuacyjne, praca z zespołem dzieci, praca indywidualna o charakterze stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym. Utrwalanie materiału z poprzedniego dnia. Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe. Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.00 – 13.00 – realizacja podstawy programowej:

8.30 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 11.00 – zajęcia edukacyjne z całą grupą organizowane w różnych obszarach edukacyjnych; zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu, spacery, wycieczki o charakterze wychowawczym, dydaktycznym, kulturowym i rekreacyjnym.

11.00 – 11.30 – czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00 – obiad

12.00 – 13.30 – grupa młodsza – leżakowanie (słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela lub z płyt CD)

12.00 – 13.00 – grupy starsze- gry i zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne lub zgodnie z zainteresowaniami dziecka

13.00 – 13.30 – czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku, podwieczorek

13.30 – 17.00 – prace indywidualne z dzieckiem lub w małych zespołach, wyjścia do ogrodu przedszkolnego, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, prace porządkowe w salach, zajęcia dodatkowe.