Przedszkole działa w oparciu o program „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe”. Program wychowania przedszkolnego” na rok 2023/24.

Autorki : Monika Chludzińska, Agata Kacprzak-Kołakowska, Anna Kucharczyk, anna Pawłowska-Niedbała, Marta Pietrzak, Agata Smoderek

Program ,,Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe” został przygotowany z myślą o dziecku. Podkreśla ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjować i stymulować szeroko pojęte procesy rozwojowe. Opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Program opracowano tak, by ze szczególną starannością uwzględniał wszystkie cele wychowania przedszkolnego wskazane w Podstawie programowej.

W programie wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe. Ich układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności charakterystyczny dla danego wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań uzależnionych od poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości. Dzięki takiemu ujęciu widać jak przyrastają wiedza i umiejętności dziecka, począwszy od naśladowania działań nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania.

MULTIMEDIALNA KATECHEZA

Program, który uatrakcyjni zajęcia z dziećmi na etapie edukacji przedszkolnej.

Program posiada imprimatur arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Zawartość programu przygotowano zgodnie z podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Program zwiększa zaangażowanie dzieci, motywuje i zachęca do nauki.