Zarządzenie Nr 2/2020 – Procedury w czasie epidemii IX-2020 (1)

Dyrektora Niepublicznego Przedszkola
„Bajka” w Kaliszu
z dnia 12 sierpnia 2020 r.
wprowadzające Procedury bezpieczeństwa w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021
w warunkach epidemii w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Kaliszu
Na podstawie § 3 ust. 3 Statutu Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Kaliszu i w oparciu
o „Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.” wydane w dniu 5 sierpnia 2020 roku związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oświadczenie 01.09.2020 DO DRUKU