Kółko teatralne

Zabawy teatralne w oparciu o program autorski „Mały aktor w Bajce” – wprowadzają dziecko w świat sztuki, dają możliwość rozwijania naturalnej, wrodzonej muzykalności, bogacenie czynnego słownictwa dzieci, rozwijają aktywność twórczą i zainteresowania czytelnicze. Zabawa w teatr pobudza aktywność, rozwija nowe doświadczenia i zainteresowania, ucząc otaczającego świata i integrując dziecko z grupą rówieśniczą.
Zajęcia prowadzą Małgorzata Skrzypczyńska, Bożena Kowalska.
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godzinach 11:00-11:30.
Rodzicu jeśli jesteś ciekawy co dzieje się na zajęciach teatralnych to zajrzyj tutaj.

Kółko plastyczne

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku potrzebę ekspresji twórczej. Twórczość plastyczna, obok mowy i pisma, jest sposobem wyrażania naszych myśli. „Moje pierwsze studio plastyczne” wychodzi naprzeciw tej potrzebie, rozwijając i pielęgnując zdolności dzieci 5-letnich. Nauczycielki za pomocą różnych środków technicznych starają się wytworzyć maksymalnie sprzyjające warunki, aby wyzwolić w dzieciach spontaniczną twórczość. Mały artysta przeżywa radość tworzenia, która pobudza go do dalszej zabawy formami, barwą. Działalność plastyczna wywiera ogromny wpływ na rozwój dziecka. Rozwija praktyczne umiejętności, zmył estetyczny, pobudza kreatywność, umiejętności dostrzegania i przeżywania piękna. Sztuka dziecka jest piękna w swojej naiwności, prostocie, potrafi nas zachwycić, ująć szczególnym sposobem postrzegania otaczającej rzeczywistości.

 • Zajęcia prowadzą Renata Sójka, Aleksandra Heronimczak
 • Zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 10:30-11:30.
 • Rodzicu jeśli jesteś ciekawy co dzieje się na zajęciach plastycznych to zajrzyj tutaj.

Gimnastyka na wesoło

Sprawność fizyczna jest podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach. Rozwija motorykę, wzmacnia układ mięśniowy, pobudza oddychanie, krążenie, przemianę materii, rozwija wyobraźnie i pamięć ruchową.

Program zakłada wdrożenie do praktyki zabawy i zajęcia ruchowe oparte na metodzie gimnastyki twórczej R. Labana, metodzie twórczej K. Orffa, gimnastyce rytmicznej

A. i M. Kinessów, ruchu rozwijającego W. Sherbon metodzie opowieści ruchowej, zestawy zabaw ruchowych i gimnastycznych.

W wyniku realizacji programu dziecko usprawnia:

 1. usprawnia ciało
 2. kształci świadomość własnego ciała
 3. uczy dzielenia się przestrzenią
 4. buduje uczucie zaufania do innych
 • Zajęcia prowadzi Anna Miłowska.
 • Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach 11:00-11:30 lub 12:00-12:30.
 • Rodzicu jeśli jesteś ciekawy co dzieje się na zajęciach gimnastycznych to zajrzyj tutaj.

Aerobik

Aerobik dla dzieci oparty jest na prostych krokach wykonywanych do rytmicznej muzyki oraz ćwiczeniach wzmacniających poszczególne partie mięśni. Jest jedną z form rekreacji , która daje bardzo dobre rezultaty w zakresie:

 1. kształtowania ogólnej sprawność ruchowej
 2. wyrabia estetykę ciała
 3. pozwala samodzielnie opracować i wykonać proste układy choreograficzne.

Na zajęciach z aerobiku w przedszkolu , rytm , tempo i styl ćwiczeń jest dostosowany do możliwości fizycznych dziecka ,a także jest ściśle związane z muzyką , która łatwo wpada w ucho, co sprzyja wprowadzeniu kroków tanecznych. Poziom trudności wykonywanych ćwiczeń i kroków jest dostosowany do poziomu grupy.

 • Zajęcia prowadzi Renata Schröter.
 • Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach 11:00-11:30 lub 12:00-12:30.
 • Rodzicu jeśli jesteś ciekawy co dzieje się na zajęciach z aerobiku to zajrzyj tutaj.

Arteterapia

Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, myśli, uczucia. Celem arteterapii jest pobudzanie wszechstronnego rozwoju dziecka, rozwijanie jego zainteresowań i uzdolnień plastycznych, podnoszenie poziomu samoakceptacji, rozładowywanie negatywnych napięć, emocji, otwarcie się dziecka mającego problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami oraz pomoc dziecku mającemu kłopot z koncentracją i ze skupieniem uwagi. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w dwóch grupach wiekowych – młodszej i starszej.

 • Zajęcia prowadzą Katarzyna Bresch, Dorota Czerniak.
 • Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godzinach 11:00-11:30 lub 12:00-12:30.
 • Rodzicu jeśli jesteś ciekawy co dzieje się na zajęciach z arteterapii to zajrzyj tutaj.

Zajęcia z logopedii

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka w naszym przedszkolu prowadzona jest terapia logopedyczna, w bogato wyposażonym gabinecie logopedycznym.

Zadaniem logopedy nie jest jedynie dbałość o poprawne wybrzmiewanie poszczególnych głosek. Podczas badań a także w trakcie terapii logopedycznej logopeda zwraca uwagę na artykulację, oddech, głos, zakres słownictwa i jego rozumienie, motywację do mówienia oraz poziom umiejętności opowiadania. Logopeda przeprowadza orientacyjne badania słuchu, zwraca uwagę na zgryz dziecka i w zależności od potrzeb kieruje na konsultację ortodontyczną, laryngologiczną i audiologiczne badanie słuchu.
Wszystkie dzieci w przedszkolu maja kontakt z logopedą.
Młodsze dzieci spotykają się z logopedą w ramach ćwiczeń profilaktycznych. W trakcie grupowych ćwiczeń logopedycznych szczególna wagę przywiązujemy do ćwiczeń oddechowych, narządów mowy, słuchowych.
Dzieci 4, 5-letnie spotykają się na zajęciach z logopedą po przeprowadzonych wcześniej badaniach mowy i postawieniu diagnozy w zależności od potrzeb dzieci zakwalifikowane są na terapię indywidualną.
Zachęcamy do współpracy rodziców dzieci uczęszczających na ćwiczenia indywidualne. Rodzice pełnią bardzo ważną rolę w procesie reedukacji mowy. Po zajęciach w przedszkolu powinni utrwalać ćwiczenia ze swoimi pociechami, wspierać, chwalić, pomagać. Współpraca rodziców, logopedy i nauczycieli warunkuje sukces.

 • Zajęcia prowadzi Izabela Fenger
 • Rodzicu jeśli jesteś ciekawy co dzieje się na zajęciach logopedycznych to zajrzyj tutaj.

Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki i tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu.

 • Zajęcia prowadzi Szymon Blachowski.
 • Zajęcia odbywają się w każdy wtorek we wszystkich grupach wiekowych.
 • Rodzicu jeśli jesteś ciekawy co dzieje się na zajęciach rytmicznych to zajrzyj tutaj.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.
Staramy się stworzyć dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Bardzo często prowadzimy rozmowy indywidualne z dziećmi, organizujemy zabawy, inscenizacje na podstawie tekstów literackich oraz aktywność plastyczną. Stymulujemy i wspieramy, inicjujemy rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności.

Cele terapii pedagogicznej:

 1. stymulowanie rozwoju dziecka – jest to cel nadrzędny
 2. stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho–motorycznych
 3. wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
 4. eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki
 5. eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.
 • Zajęcia prowadzi Dorota Słopień w poniedziałek w godzinach 12;00-12:30 lub 11:00- 11:30

ŚpiewAnki

ŚpiewAnki – zajęcia umuzykalniające wg teorii prof. E.E Gordona
Zajęcia prowadzone są w formie „śpiewanek i rytmiczanek”, kierowanych bezpośrednio do dzieci. Maluchy słuchają melodii w skalach modalnych i poruszają się w zróżnicowanych rytmach, wyłącznie przy śpiewie prowadzącego. Dzieci mają pełną swobodę ruchu, nie są zmuszane do siedzenia w miejscu. Raczej dorośli podążają za dzieckiem. Na zajęciach używamy mało słów  – zastępując je sylabami – wzmacniają one zdolności językowe dzieci i prowokują do włączania się w śpiew i rytmizowanie wraz z nauczycielem. Z czasem dziecko zaczyna coraz odważniej powtarzać melodie, a nawet samemu improwizować.
To głos ludzki i całe ciało ma być pierwszym środkiem dziecka, które wykorzysta do tworzenia własnego języka muzycznego, do zdobycia łatwości wyrażania siebie, komunikowania się z dorosłym i rówieśnikami. Nauka muzyki powinna przebiegać jak nauka mowy i równolegle do niej.
Do zajęć często wykorzystywane są przeróżne rekwizyty : chusty, piłki, bańki mydlane, woreczki z groszkiem, bum bum rurki,  instrumenty perkusyjne itp.

Zajęcia płatne

W ramach zajęć dodatkowo płatnych oferujemy dla Państwa dzieci następujące zajęcia

 • Nauka gry w szachy
 • Zajęcia taneczne, odbywają się w poniedziałki: gr pomarańczowa godz.12.00-12.30, gr. tęczowa godz. 12.30-13.00, gr.żółta i różowo-niebieska; godz. 13.00-13.30
 • Zajęcia dla piłkarskich „małych mistrzów”
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia ruchowe z elementami karate kyokushin