Strona internetowa https://bajka.kalisz.pl/

Kącik informacyjny dla rodziców w holu głównym przedszkola.

Informacje o przedszkolu na portalu społecznościowym facebook .com/ Niepubliczne Przedszkole Bajka

Imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców zgodnie z kalendarzem uroczystości opracowanym na dany rok szkolny.

Dzień ,,Otwartych Drzwi w Bajce”

Spotkanie adaptacyjne w sierpniu (dzień wyznaczony przez dyrektora)

Galeria prac dzieci w holu głównym przedszkola.

,,Bajka w obiektywie czyli prezentacja zdjęć na holu na dużym ekrenie z wycieczek, imprez, uroczystości, konkursów i pokazów.

Zebrania ogólne i grupowe- 2 razy w roku szkolnym.

Kontakty drogą e-mailową sekretariat@bajka.kalisz.pl