Zapraszamy na konsultacje z rodzicami!

Konsultacje z nauczycielami poszczególnych grup, odbywać się będą jak następuje:

Gr. I 2-2,5- latki- w każdą pierwszą środę miesiąca

 w godzinach 15.00-15.30

Liliana Żarczyńska

Gr. II 2,5-3-latki – w każdy pierwszy wtorek miesiąca

w godzinach 16,00-16,30
Małgorzata Skrzypczyńska, Bożena Kowalska

Gr. III  3-4-latki – każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godzinach 1630-1700
Renata Schroter, Monika Anioł-Spałka

Gr. IV  4-5-latki – każdy pierwszy wtorek  miesiąca
w godzinach 16.00– 16.30
Renata Sójka, Anna Miłowska

Gr. V  5-6-latki – każdy pierwszy czwartek miesiąca
w godzinach 1530– 1600
Katarzyna Bresch, Dorota Czerniak

Gr. V  5-6-latki – każdy pierwszy czwartek miesiąca
w godzinach 1630– 1700
Dorota Słopień, Aleksandra Heronimczak