ZAPISY2019-01-08T08:20:30+00:00

Przyjmujemy dzieci już od 2,5 roku życia – liczba miejsc ograniczona.

Proces rekrutacji zaczynamy od tzw. „Dni otwartych”- zapraszamy dzieci do uczestnictwa w zabawach organizowanych w grupie dzieci już uczęszczających w każdy wtorek miesiąca marca – w godzinach od 10.00 do 11.00 (uprzejmie prosimy o przyniesienie ze sobą obuwia zmiennego dla dziecka).

W dniu 2 marca 2019 roku od 9.00 – 13.00 zapraszamy wszystkich chcących zwiedzić naszą placówkę na „Dzień Otwarty”-przygotowaliśmy dla Państwa dzieci wiele atrakcji!!!

Dbając o wszechstronny rozwój uzdolnień i zainteresowań Państwa dzieci proponujemy szeroką ofertę zajęć bezpłatnych wykraczających poza podstawę programową w ramach opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w przedszkolu:

 • język angielski 2 x w tygodniu,
 • zajęcia rytmiczno-umuzykalniające,
 • gimnastykę ogólnorozwojową,
 • aerobik, zajęcia z arteterapii,
 • kółko plastyczne „Moje pierwsze studio plastyczne”,
 • warsztaty teatralne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia z terapii pedagogicznej.

– Wiele różnego rodzaju atrakcji, np.: teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, wycieczki edukacyjne, udział w konkursach, wyjazdy do teatrów, lekcje muzealne itd.,

Z zajęć dodatkowo płatnych proponujemy:

 • Naukę gry w szachy – „Szkoła Szachmistrz” w Kaliszu
 • Zajęcia taneczne – Szkoła Tańca „Bogdan” w Kaliszu
 • Zabawy sportowe „Przedszkole i piłka”-„Przedszkoliada”
 • Zajęcia z karate.

Nabór na nowy rok szkolny

Nabór dzieci odbywa się w miesiącu marcu każdego roku szkolnego zgodnie z regułami elektronicznego programu systemowej obsługi rekrutacji oświatowej.O terminie naboru elektronicznego poinformujemy w późniejszym czasie.

Rodzic, który chce zapisać dziecko do przedszkola wypełnia Kartę Zgłoszenia na stronie internetowej https://przedszkola-kalisz.nabory.pl/, następnie drukuje ją, podpisuje i dostarcza do przedszkola. W przypadku braku możliwości wydrukowania karty można po wypełnieniu wniosku zgłosić się do przedszkola i my wydrukujemy dla Państwa wypełnioną przez Was kartę. Jeżeli nie mają Państwo dostępu do internetu, wówczas kartę należy pobrać osobiście w przedszkolu, po czym wypełnioną dostarczyć osobiście (bądź za pomocą innych osób) do przedszkola. Karty zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy administracji przedszkola tj. od 7.00 do 15.00.

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń.