PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOPUSZCZONE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/16

PODSTAWA PRAWNA: art. 22 a ust 2 b Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. Nr 256, poz. 1481  ze zm. )

„Kocham przedszkole” – Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska- Mieszek

Podopieczni cyklicznie biorą udział w konkursach ogólnopolskich i programach dotyczących bezpieczeństwa i odżywiania takich jak:

Ogólnopolska realizacja projektu PL0432 „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” i „Czyste powietrze wokół Nas”

Ogólnopolski program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” –

wdrażanie do zdrowego odżywiania się dzieci,

„Mamo Tato wolę wodę” – program edukacyjny na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych,

Akademia Zdrowego Przedszkolaka „Przedszkolak Pełen Zdrowia”,

Dzieci uczestniczą w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w spotkaniach i pogawędkach z przedstawicielami Straży Miejskiej, Komendy Policji oraz Służby Zdrowia.
W grupach zawierane są kontrakty dotyczące bezpiecznego zachowania się w sali i ogrodzie.

Wycieczki odbywają się zgodnie z zapisami zarówno w statucie przedszkola jak i w regulaminie wycieczek.
Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka.